Hemundervisande familj på Kuba straffas av myndigheterna

Den kubanske pastorn Ramón Rigal vi tidigare skrivit om (här och här), har av myndigheterna, som straff för att han hemundervisat, fråntagits rätten att vara pastor. Den 31 juli informerades Ramón av myndigheterna i Guantanamoprovinsen att han inte längre har tillstånd att arbeta som församlingsledare. Istället kommenderas han att arbeta med att sanera mygg i samhället.

Ramón och hans hustru bestämde sig för att hemundervisa sina barn då de tyckte att skolans undervisning baserades för mycket på marxistisk och ateistisk ideologi. Familjens dotter blev även mobbad i skolan.

Den 25 april dömdes Ramón till ett års fängelse och hans fru dömdes till lika lång husarrest. Fängelsedomen ändrades den 6 juli till husarrest även för Ramón under villkoret att de lovade att skicka tillbaka sina barn till den statliga skolan i september. Kort tid efter att besluten togs informerades pastor Ramón att han inte längre tillåts att arbeta som församlingsledare.
Källa: CSW 

Innan domen föll den 6 juli uttryckte Ramón enligt HSLDA, världens största förening för hemundervisare, en stark oro: "Vi är utsatta för starka psykologiska påtryckningar, det är en del av myndigheternas taktik här." Inte ens hans egna advokater kunde lova ett bra försvar: "Idag talade jag med mina advokater och jag vet att de inte kommer att ge något bra försvar. De kommer inte att svara på internationella appellationer - - - de är inte intresserade av mänskliga rättigheter."