Inlägg

"Paradigmer som krockar"

Appelationsdomstol på Kuba hävde fängelsedomen mot hemundervisande pastor

Alex Newman om indoktrineringen i skolan: "De talar om för dig vad du tänker."