"God hemundervisning är i praktiken omöjlig att förbjuda i en fungerande demokrati"

Familjen Sandberg möter fortsatt motstånd från myndigheterna. Skolinspektionen förelägger Mörbylånga kommun att vidtaga starkare åtgärder för att tvinga deras barn till skolan. Åtgärderna går utanför Skolinspektionens uppdrag och bemöts sakligt, punkt efter punkt, av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand. Länkar här till dokumenten:
Skolinspektionens föreläggande
ROHUS svar och frågor
Skolinspektionen är familjen Sandbergs nästa hot (ROHUS)
Skolinspektionen - en ny marodör mot hemundervisning (MyNewsDesk)