Familjen Sandberg fortsätter kampen för barnens bästa

Trots vitesförelägganden och hot om VLU fortsätter familjen Sandberg på Öland att hemundervisa sina barn. I en intervju med P4 Kalmar säger föräldrarna  att de har sett fördelarna med att undervisa barnen hemma och skulle aldrig låta dem gå tillbaka i skolan.
Läs och lyssna till intervjun här.