Hemundervisning debatteras i DN.Åsikt

Under ett antal dagar har DN öppnat sina spalter för artiklar som lyfter fram hemundervisningen i Sverige. Huvudartikeln skrevs av en mor som undrar hur det kan vara möjligt att man i Sverige inte tillåts att som förälder ha större inflytande över sina egna barns skolgång. Många reagerade och av hitintills publicerade artiklar så har merparten skribenter lyft fram goda argument till hemundervisningens fördel. Länkar här vidare till DN.Åsikt:
Låt oss som vill få undervisa våra barn hemma
Det är viktigt med kollektiva lärandemiljöer
Vem tar på sig ansvaret för en misslyckad hemundervisning?
Lärare är proffs på att undervisa
Hemundervisning hindrar inte kollektivt lärande - tvärtom!
Hemundervisning - demokrati och bedömning
Barns nyfikenhet och vetgirighet - en ömtålig och ovärderlig drivkraft
Hemundervisning är en mänsklig rättighet
En jämförelse mellan skola och hemundervisning ur elevens perspektiv
Sverige bör byta ut skolplikten mot läroplikt