fredag 28 april 2017

Hemundervisning debatteras i DN.Åsikt

Under ett antal dagar har DN öppnat sina spalter för artiklar som lyfter fram hemundervisningen i Sverige. Huvudartikeln skrevs av en mor som undrar hur det kan vara möjligt att man i Sverige inte tillåts att som förälder ha större inflytande över sina egna barns skolgång. Många reagerade och av hitintills publicerade artiklar så har merparten skribenter lyft fram goda argument till hemundervisningens fördel. Länkar här vidare till DN.Åsikt:
Låt oss som vill få undervisa våra barn hemma
Det är viktigt med kollektiva lärandemiljöer
Vem tar på sig ansvaret för en misslyckad hemundervisning?
Lärare är proffs på att undervisa
Hemundervisning hindrar inte kollektivt lärande - tvärtom!
Hemundervisning - demokrati och bedömning
Barns nyfikenhet och vetgirighet - en ömtålig och ovärderlig drivkraft
Hemundervisning är en mänsklig rättighet
En jämförelse mellan skola och hemundervisning ur elevens perspektiv
Sverige bör byta ut skolplikten mot läroplikt

Läs mer...

torsdag 13 april 2017

Europadomstolen prövar snart den tyska familjen Wunderlich uppmärksammade fall

Familjen Wunderlich (Foto:ADF International)
Europadomstolen beräknas snart avgöra om tyska myndigheter trampade på familjen Wunderlichs mänskliga rättigheter genom att med våld gå in i deras hem och omhänderta barnen. Även om domstolens utslag inte kommer att ha någon avgörande betydelse för Tysklands lagar så kan det bidra till att myndigheterna tvingas att respektera mänskliga rättigheter för hemundervisande familjer.

Världens största organisation till stöd för hemundervisare HSLDA stöttar familjen. Dess ordförande Mike Donnelly tror att EU-domstolens utslag blir positivt:
- Vi är optimistiska och tror att domstolen vill döma till familjen Wunderlich fördel och sända ett budskap till alla demokratiska och civiliserade länder att överträdande av mänskliga rättigheter inte kan tolereras.

Familjen har under ett helt decennium fått utstå en svår och förödmjukande behandling av myndighetsövergrepp. Läs vad HSLDA skriver här.
Läs mer...