Informativt från ROHUS om hemundervisning

Länkar till sidor som Riksorganisation för hemundervisning I Sverige, ROHUS, har publicerat. Det är bra information som delas och som kan vara till hjälp i kampen för rätten att hemskola. Tack ROHUS!

Om hemundervisning. Här berättar vi kort hemundervisning, något det finns mer åsikter än kunskaper om, även idag när detta skrivs sommaren 2016.
Forskning. Länkar till några av många studier och forskning som finns kring  hemskolning.
Frågor & svar.