Skrämmande lagförslag

"Det nya LVU-förslaget som nu ligger ifrån socialdepartementet, gör det möjligt för socialtjänsten att tvångsplacera ett barn/ungdom som uppvisar normbrytande beteenden.
Och detta även om dessa beror på en funktionsnedsättning och det inte går att påvisa allvarliga brister i föräldraomsorgen. Det gäller exempelvis de barn och ungdomar som inte går till skolan på grund av att de inte får det stöd de behöver där."
Svt.se publicerade i september månad en debattartikel med anledning av en ny LVU-lag som kan träda i kraft den 1 juli 1917. 
Länk till slutbetänkandet av Utredningen om tvångsvård för barn och unga.