"Hemundervisning – och den svenska utbildningspolitiska polisen"

Länkar till en artikel (2014) om en skrämmande verklighet för hemundervisande föräldrar.
Citat: "Men där finns också socialtjänstemän som anser att ett barn som inte är i skolan per definition är hotat i sin utveckling och bör utredas och eventuellt omhändertas. Detta bygger inte på någon kunskap utan baseras snarare på aktuella kulturella fördomar av typ, bättre mobbas i skolan än hemundervisas av kärleksfulla föräldrar. Detta måste vara den svenska regeringens utbildningspolitiska uppfattning eftersom detta får passera."