Inlägg

Allt fler hemundervisare flyr Sverige

"Hemundervisning – och den svenska utbildningspolitiska polisen"