Läs om en svensk familjs kamp för att få hemundervisa

Ellinor kämpar för att få undervisa barnen hemma