Genusperspektiv hotar förbjuda hemundervisning i Puerto Rico

Över 200 000 personer protesterade i Puerto Ricos huvudstad San Juan idag mot att genusperspektiv planeras införas
som obligatoriskt utbildningsprogram i offentliga skolor, eftersom det "främjar högriskbeteenden för barn" såsom "mångfaldiga sexuella läggningar".

Demonstranterna begär också att regeringen ska respektera föräldrars rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sina värderingar och principer, att man respekterar lag 82, som stiftades för driften av skolor och kyrkor och att man avvisar senatens Projekt 793, vilket bland annat har som mål att förbjuda hemundervisning. Senatens nya lagförslag ger regeringen rätt att införa obligatorisk könsideologi i skolornas läroplan. Källa: Impacto