Åland positivt till hemundervisning

Finland konstaterar fördelarna med och satsar på hemundervisning! Finlands utbildningsminister Johan Ehn har gett Utbildningsbyrån i uppdrag att skapa ett system som möjliggör hemundervisning på bästa sätt samtidigt som det ska garantera att barnen får den undervisning de har rätt till. På Åland har Elin Johansson gjort en utvärdering av hemundervisningen och konstaterar att det behöver göras en del förbättringar för att få till en rättvis bedömning. 
Elin Johansson vill också framhålla att hemundervisningen fungerar väldigt bra bland de familjer som valt att uppfylla läroplikten någon annanstans än i skolan.
Både utbildningsministern och Elin Johansson intervjuades av Ålands Radio/TV där ovan citerade uttalanden gjordes. Se länk. 

Sverige har mycket att lära av omkringliggande länder då det gäller hemundervisning. Undervisningsformen är bevisat bra och är den idag snabbast växande rörelsen i hela västvärlden.