tisdag 17 februari 2015

Genusperspektiv hotar förbjuda hemundervisning i Puerto Rico

Över 200 000 personer protesterade i Puerto Ricos huvudstad San Juan idag mot att genusperspektiv planeras införas
som obligatoriskt utbildningsprogram i offentliga skolor, eftersom det "främjar högriskbeteenden för barn" såsom "mångfaldiga sexuella läggningar".

Demonstranterna begär också att regeringen ska respektera föräldrars rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sina värderingar och principer, att man respekterar lag 82, som stiftades för driften av skolor och kyrkor och att man avvisar senatens Projekt 793, vilket bland annat har som mål att förbjuda hemundervisning. Senatens nya lagförslag ger regeringen rätt att införa obligatorisk könsideologi i skolornas läroplan. Källa: Impacto

Läs mer...

fredag 13 februari 2015

Läs om en svensk familjs kamp för att få hemundervisa

Ellinor kämpar för att få undervisa barnen hemma

Läs mer...

tisdag 10 februari 2015

Åland positivt till hemundervisning

Finland konstaterar fördelarna med och satsar på hemundervisning! Finlands utbildningsminister Johan Ehn har gett Utbildningsbyrån i uppdrag att skapa ett system som möjliggör hemundervisning på bästa sätt samtidigt som det ska garantera att barnen får den undervisning de har rätt till. På Åland har Elin Johansson gjort en utvärdering av hemundervisningen och konstaterar att det behöver göras en del förbättringar för att få till en rättvis bedömning. 
Elin Johansson vill också framhålla att hemundervisningen fungerar väldigt bra bland de familjer som valt att uppfylla läroplikten någon annanstans än i skolan.
Både utbildningsministern och Elin Johansson intervjuades av Ålands Radio/TV där ovan citerade uttalanden gjordes. Se länk. 

Sverige har mycket att lära av omkringliggande länder då det gäller hemundervisning. Undervisningsformen är bevisat bra och är den idag snabbast växande rörelsen i hela västvärlden.

Läs mer...