tisdag 4 november 2014

Jonas Himmelstrand skriver om hemundervisning

I Forskarbladet.se skriver Jonas Himmelstrand, som också är ordförande för ROHUS, om hemundervisning. Himmelstrand menar att "sett ur dagens etablerade forskning så kan hemundervisning aldrig fungera", men att det idag också finns en evidensbaserad forskning som visar att hemundervisning fungerar alldeles utmärkt.

Läs artikeln här.

Läs mer...

söndag 2 november 2014

Pilgrimsskolans fond för vitesförelägganden

Pilgrimsskolan är samlingsnamn för hemundervisande familjer tillhörande Maranataförsamlingen. Alltsedan 1977 har föräldrar inom församlingen valt att själva undervisa sina barn i hemmet eller tillsammans med andra familjer som också hemundervisar. Familjerna kom att bli svenska pionjärer på området genom att åberopa en undertryckt och mer eller mindre okänd rättighet i skollagen som gav utrymme för föräldrar att hemundervisa: ”Beredes barn i hemmet eller annorstädes enskild undervisning som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet befrias från skolgång (dåvarande skollag § 35).”

Läs mer...