Hemundervisande tysk familj straffas hårt

Återger här en alarmerande text hämtad från HSLDA angående förföljelse mot hemundervisande familjer i Tyskland och Sverige:

Hemundervisande tysk familj straffas hårt

 

− Vi ska inte emigrera utan stanna och kämpa för vår sak. Det säger tyska makarna Dirk och Petra Wunderlich, vars barn i fjol tvångsomhändertogs. Föräldrarnas brott: de bedrev hemundervisning.
I Sverige kriminaliserades hemundervisning i praktiken sommaren 2011, då en ny skollag trädde i kraft – helt i strid med både Europakonventionen och FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Tillsammans med Tyskland är Sverige en udda fågel inom EU, där samtliga länder annars tillåter denna form av kunskapsförmedling och för att inte trotsa svensk lag, har därför ett antal familjer emigrerat, bland annat till Åland.
Hur strängt de tyska myndigheterna ser på brott mot lagen om hemundervisning, fick familjen Wunderlich, med hemadress Darmstadt i Hessen, sydvästra Tyskland, erfara för nästan exakt ett år sedan. Genom en förlängd arm, som i det här fallet bestod av 20-talet poliser och socialarbetare, slog staten till och tvångsomhändertog fyra av barnen, det yngsta 7, det äldsta 14 år. ---