Falköping stoppar hemundervisare

Förföljelsen mot hemundervisande familjer fortsätter med ett nytt fall som har blossat upp i Falköpings kommun. Familjen menar att skolan hämmar barnets utveckling och att de genom att hemundervisa kan utveckla sitt barns begåvning på ett friare sätt som inte begränsar.
Förvaltningsdomstolen avslår föräldrarnas ansökan om hemundervisning med skälet att det inte föreligger några synnerliga skäl enligt skollagen.
Familjen har även hotats med dyra vitesförelägganden om de fortsätter hemundervisa och inte skickar sitt barn till skolan.