Förlorar vårdnaden pga hemundervisning

Tysk domstol har beslutat att en hemundervisande familj inte får ha vårdnaden om barnen på grund av att familjen då kan flytta till ett annat land för att kunna hemundervisa, vilket skulle utgöra en fara för barnen.
Läs mer här (engelsk text): http://www.wnd.com/2014/01/judge-homeschooling-a-concrete-endangerment-to-kids/