Det finns åtskillig forskning kring hemundervisning

Forskningen säger att de föräldrar som valt att hemundervisa sina barn utbildar dem minst lika bra som skola.
Läs hela artikeln på Rohus hemsida.