Studiero efterlyses

"Det skolan nu behöver är arbetsro." Citatet är hämtat från en debattartikel av ett gäng folkpartister. Lätt att förstå att man inte vill prata om skolan med tanke på de avslöjande rapporter som titt som tätt kommer i dagens ljus. Skolan är en stor katastrof! Samtidigt förstår man att elever och lärare behöver arbetsro.

Denna arbetsro borde även inkludera hemundervisade elever, varför vi vänder samma vädjan till debattörerna:
Sluta förfölja barn och föräldrar som framgångsrikt bedriver  hemundervisning!
Sluta hota med ingripanden från sociala myndigheter!
Sluta utdöma skyhöga vitesbelopp som är i stort sett omöjliga för föräldrar att klara av att betala.
Sluta jaga svenska familjer i landsflykt på grund av att de hemundervisar.

Hemundervisningen, en mänsklig rättighet för både barn och vuxna, är på frammarsch och kommer att fortsätta.