Så många fel, Lotta

Lotta, du talar fagra ord om frihet och eget ansvar, samtidigt som ditt Stockholm bekämpar frihet och eget ansvar...

Lotta påstår i sin blogg:
Ordförande, fullmäktige!
Stockholm är Sveriges mest liberala stad. Jag vet att det retar gallfeber på den rödgröna oppositionen när man säger så, men icke desto mindre är det sant. Stockholm är Sveriges mest liberala stad.
Ingen annanstans kan man leva sitt liv så utan pekpinnar som här. Ingen annanstans finns ett kulturliv som vårt. Ingen annanstans är möjligheterna så stora att ta ett eget ansvar för sitt liv genom jobb och utbildning.
(Verkligheten: Den som vill ta eget ansvar genom jobb och utbildning jagas av Lotta och hennes kollegor inom kommunen. Flera familjer har tagit egna initiativ att hemundervisa. Idag har de bestraffats med skyhöga vitesbelopp och hotas med sociala repressalier.)
Stockholm är en stad där friheten är stor. (Förutom för de som tar egna initiativ att välja alternativa undervisningsformer) Men friheten sker inte på någon annans bekostnad. (Flera familjer har på grund av din politik tvingats fly Sverige och funnit en fristad i Finland och andra mer liberala grannländer)  Lika stor som friheten är, lika stor är uppmärksamheten för det glömda Stockholm.
Den viktigaste vägen till frihet är utbildning. (!) Redan i början av 1800-talet förstod dåtidens liberaler att om friheten skulle öka och Sverige bli ett utvecklat land krävdes att barn och ungdomar fick gå i skolan. 1842 års skolreform där barnen rycktes upp från potatisåkrarna för att istället placeras i skolbänkar var inte okontroversiell. Likväl genomfördes den.
- - -
Därför är det så roligt att kunna konstatera att det går bra för Stockholms skolor. Slutbetygen i nian är idag betydligt högre än för tio år sedan. (Hemundervisade barn vägras betyg, trots en fullgod utbildning som många gånger är mer effektiv än den Lotta vurmar för.)
- - -
 Nästa år är det val. Det blir ett val mellan att fortsätta på den frihetliga linjen eller att återgå till pekpinnepolitik (Lotta kräver redan att alla ska utbildas utifrån pekpinnepolitik) och höga skatter. Jag är helt övertygad om att de flesta som sökt sig hit vill leva i en stad där de förväntas ta eget ansvar för sina egna liv, men i stark visshet att det sociala stödet finns där om det skulle behövas. (!!!) Stockholm ska vara en stad som välkomnar alla, men som också tror på den individens ansvar. (eller som en kollega till Lotta sa angående en hemundervisande familj: "Ni kan vara glada att vi lever i ett land man är fri att lämna om det inte passar.")