Fallet Domenic fortsätter engagera

Rättsupproret på Gotland mot myndigheters många gånger godtyckliga ingripanden i familjer, i form av omhändertagande av barn, LVU-placeringar etc. har på kort tid fått stor respons. En av initiativtagarna till upproret är Christer Johansson, som på grund av att han hemundervisade sin son Domenic, idag förlorat vårdnaden om honom.
Idag skriver Världen idag om hur världens största hemskoleorganisation, med säte i USA, aktivt ger familjen Johansson sitt stöd:
”Att utan ett laglig domstolsutslag ta ett barn från ett flygplan där det har laglig rätt att vara, att sättas i statlig fosterhemsvård med närmast noll kontakt med sin familj, och slutligen att man fråntagit föräldrarna deras rättigheter, är ett klart brott mot internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.”
För mer info, läs Världen idag.