Våldsam förföljelse i Tyskland mot hemundervisare

Är Sverige på väg tillbaka mot 1938 års Tyskland, med direkta polisingripanden mot oliktänkande? 1938? Tysklands nuvarande skollag bygger på den som antogs då, under dåvarande kanslers inflytande. Idag, 2013, förföljs hemundervisare i Tyskland obarmhärtigt.

Tidningen Världen idag rapporterar om två familjer som drabbats: "Det var den 29 augusti som familjen Wunderlichs hem stormades av ett stort antal poliser och socialarbetare, som med våld tvångsomhändertog familjens fyra barn – av det enda skälet att föräldrarna Dirk och Petra valt att hemskola barnen."
Nu, 3 veckor senare, har familjen efter många internationella påtryckningar återförenats. Men under förutsättning att barnen skickas till statens skola. Den amerikanska hemskoleorganisationen HSLDA som är aktivt engagerade för att ge familjen allt tänkbart stöd, säger genom sin talesman: "Vi ska fortsätta stödja familjen tills de har återfått full vårdnad om barnen och tillåts hemundervisa i frihet, antingen i Tyskland eller någon annanstans."

HSLDA oroas även av ett annat fall i Tyskland där föräldrar hotas av fängelsestraff om de inte upphör att hemundervisa. Familjen står redan åtalad och åklagaren yrkar på att båda föräldrarna ska dömas till sex månaders fängelse.

Sverige
Är Sverige på väg mot samma håll? I och med antagandet av nya skollagen har ett flertal familjer tvingats gå i exil, hotats med tvångsomhändertaganden av barn och tilldömts skyhöga böter.