Hotas med konfiskering av ägodelar

Läs om familjen Himmelstrand som bestraffats med vite på 100 000 kronor för att de framgångsrikt hemundervisat sin dotter.