Ännu ett skäl att hemundervisa

Följ Aftonbladets granskning av skolan: Jag sattes i särskola för att jag blev mobbad.
Mellan 1 januari 2010 och 30 juni 2013 anmäldes 2242 skolor för kränkande behandling. Totalt rör det sig om 3886 anmälningar, varav 90 procent gäller kommunala skolor.