lördag 21 september 2013

Hotas med konfiskering av ägodelar

Läs om familjen Himmelstrand som bestraffats med vite på 100 000 kronor för att de framgångsrikt hemundervisat sin dotter.

Läs mer...

Ännu ett skäl att hemundervisa

Följ Aftonbladets granskning av skolan: Jag sattes i särskola för att jag blev mobbad.
Mellan 1 januari 2010 och 30 juni 2013 anmäldes 2242 skolor för kränkande behandling. Totalt rör det sig om 3886 anmälningar, varav 90 procent gäller kommunala skolor.

Läs mer...

Våldsam förföljelse i Tyskland mot hemundervisare

Är Sverige på väg tillbaka mot 1938 års Tyskland, med direkta polisingripanden mot oliktänkande? 1938? Tysklands nuvarande skollag bygger på den som antogs då, under dåvarande kanslers inflytande. Idag, 2013, förföljs hemundervisare i Tyskland obarmhärtigt.

Läs mer...

Svenska medborgare tvingas fly – från Sverige!

”Hemundervisare ska vara tacksamma att de är fria att lämna landet.”
(Uttalande av kommunalpolitiker i Uppsala)

Läs mer...