Inlägg

Hotas med konfiskering av ägodelar

Ännu ett skäl att hemundervisa

Våldsam förföljelse i Tyskland mot hemundervisare

Svenska medborgare tvingas fly – från Sverige!