Sverige alltmer totalitärt

Den judiska familj i Göteborg som tidigare beviljades hemundervisning, har efter att kommunen överklagat fått avslag i Högsta förvaltningsdomstolen, som i ett beslut skriver att det inte finns några synnerliga skäl för att låta fyra unga judisk-ortodoxa flickor undervisas i hemmet i Göteborg via en online-skola och därmed slippa skolgång. Domen anses vara vägledande för framförliggande beslut.
Länkar: Svt   Svd