Kd föreslår återgång till gamla skollagen

Kristdemokraternas hemsida finns idag att läsa partiets skolrapport 2013. Angående hemundervisning är partiets linje en återgång till föregående skollag (sid 34-35).
En svag skrivning med återgång till ett svagt stöd för hemundervisning, men dock bättre än nuvarande skollag.
I rapporten nämns även Europakonventionen om mänskliga rättigheter vilken ger föräldrar rätt att välja undervisning för sitt barn utifrån religiös och filosofisk övertygelse.