söndag 30 juni 2013

Kd föreslår återgång till gamla skollagen

Kristdemokraternas hemsida finns idag att läsa partiets skolrapport 2013. Angående hemundervisning är partiets linje en återgång till föregående skollag (sid 34-35).
En svag skrivning med återgång till ett svagt stöd för hemundervisning, men dock bättre än nuvarande skollag.
I rapporten nämns även Europakonventionen om mänskliga rättigheter vilken ger föräldrar rätt att välja undervisning för sitt barn utifrån religiös och filosofisk övertygelse.