Glöm inte Domenic

Idag är det fyra år sedan Domenic kidnappades från sina föräldrar. Fallet är ett av de grövsta rättsövergreppen i Sverige idag.