Familjen Romeikes öde står på spel

Källa: http://www.subsekvent.com
Det råder en viss dramatik omkring den hemundervisande tyska familjen Romeike i Amerika. Familjen beslöt att hemundervisa sina barn (2006) eftersom de menade att de allmänna skolorna i Tyskland lärde ut värderingar som stod i strid med deras kristna tro. De tvingades att betala böter och deras barn blev tvångsförflyttade från sitt hem och fördes till den allmänna skolan.Efter att de hade fått politisk asyl (2010) genom en lokal domstol i Memphis,Tennessee (de kom till USA 2008), överklagade dock USA:s Immigrations - och Tullverk beslutet år 2012…..Därefter överklagades fallet av familjen och deras advokat inför USA:s Apellationsdomstol för den sjätte kretsen, om jag har förstått saken rätt.. Det amerikanska Justitiedepartementet försvarar Immigrationsverkets bedömning.

  En petition till Vita Huset som HSLDA (Home School Legal Defence Association) tog initiativet till hade samlat 73 000 namnunderskrifter till andra veckan av April.Petitionen går ut på att begära av Obama-administrationen att den ska stoppa varje försök att genomföra en deportation genom att ge Romeikes full och permanent uppehållsrätt. Vita Huset har gått med på att ge ett officiellt svar på varje petition som samlar mer än 100 000 namnunderskrifter. Den skulle inlämnas den 18 April.

Till slut hade den fått 120 000 namnunderskrifter, och inlämnades av allt att döma i god tid.

Appelationsdomstolen hörde fallet i tisdags (23/4) :"Tuffa frågor ställdes av båda parterna, och det är svårt att förutsäga utgången…"