Fallet Domenic tas inte upp i högsta domstolen


Högsta domstolen har beslutat att inte ta upp fallet Domenic. Därmed stängs alla möjligheter att driva ärendet vidare, i varje fall inom Sveriges gränser. Kampen för familjen går dock vidare med hjälp av de internationella instanser som finns för att värna om mänskliga rättigheter och bekämpa myndighetsmissbruk.
Glöm inte Domenic!
Familjen har varit splittrad sedan juni månad 2009 på grund av hemundervisning.