Stackars Lotta...

Stockholms skolborgarråd förfasar sig över att det fort-
farande finns svenska medborgare som hemundervisar.
Det är inte lätt att vara skolborgarråd och dras med medborgare som envist hävdar den mänskliga rättigheten att bedriva hemundervisning. 
Så här billigt, falskt och direkt lögnaktigt smutskastar Lotta Edholm i sin blogg en familj i Stockholm som hon aldrig har träffat och som under många år bedrivit hemundervisning:

Sedan 2006 då jag blev skolborgarråd har jag på håll tvingats följa ett antal barn, samtliga flickor, som hållits hemma av sina föräldrar och förnekats en normal skolgång. Trots att en enig utbildningsnämnd och flera rättinstanser slagit fast att barnen ska gå i skolan så har barnen hållits hemma i åratal. Trots flera anmälningar till socialtjänsten händer i praktiken ingenting trots att vi vet att dessa barn hålls hemma, får ytterst lite kontakt med omvärlden och att undervisningen knappast följer skollagen och läroplanen. Socialtjänsten anser inte, utifrån socialtjänstlagen, att total skolfrånvaro hos barn i grundskolan är en tillräckligt allvarlig omsorgsbrist för att vidta åtgärder.
- - - De får en liten kontakt med omvärlden och kommer med största sannolikhet inte att kunna bli behöriga till vare sig gymnasiet eller till högskolan. På många sätt är de redan från start förvisade till ett liv med mycket små möjligheter att göra karriär på arbetsmarknaden.

Kommentarer överflödiga.