Bloggen Frihetssmedjan skriver om hemundervisning

Första inlägget: Hur mycket lär sig hemundervisade elever - egentligen?