Ledare. Lukas Berggren Skol- eller läroplikt? | Världen idag - världen ur ett kristet perspektiv