Saxat ur Eskilstunakuriren

På ledarplats publicerar Eskilstunakuriren idag en artikel om hemundervisning. Vidareförmedlar här utdrag ur texten:
Om jag som förälder vill undervisa mina barn hemma får jag ett vite på 100 000-tals kronor, om jag ger dem läxhjälp får jag via Rutavdraget skattelättnad, var är logiken? - - -På 1920-talet lyckades starkt nationalistiska grupper som Ku Klux Klan få stopp på hemundervisning och privata skolalternativ i flera amerikanska delstater. Den förhärskande tanken bland dem var att det var staten/delstaten som visste vad som var bäst för alla elever, därför skulle alla tvingas gå i den statskontrollerade skolan. - - -Det paradoxala är att vetenskaplig forskning visar att pedagogiskt oskolade föräldrar oftas lyckas mycket bättre med sin undervisning, både intellektuellt och socialt än vad den vanliga skolan gör.
Hela artikeln kan läsas här.