Okunskap på ledarplats

Statens omättliga kontrollbehov och diskvalificering av kompetenta föräldrar kommer till tals på ledarplats i DN idag: "Det är helt enkelt svårt att få insyn i och utöva effektiv kontroll över en verksamhet som äger rum i hemmet."