Lärarnas riksförbund vilseleder

Ännu ett ogrundat och felaktigt påstående, den här gången av lärarnas riksförbund: "Många barn runtom i världen omfattas inte av skolplikt. Där finns det vare sig rätt eller plikt att gå i skolan. Och där breder analfabetismen ut sig, där är det upp till föräldrar och vårdnadshavare att se till att barnen får kunskap."
Min kommentar: Finland har undervisningsplikt istället för skolplikt och ligger långt före Sverige när det gäller bra undervisning.