Kraftig ökning av antalet hemundervisade barn i Sverige

Nya skollagen till trots, som kriminaliserar och jagar hemundervisande familjer i landsflykt, så ökar antalet barn som hemundervisas i Sverige. I en artikel publicerad i DN idag nämns 239 barn som fick hemundervisning i fjol jämfört med 2006 då siffran var 92.