torsdag 17 januari 2013

Saxat ur Eskilstunakuriren

På ledarplats publicerar Eskilstunakuriren idag en artikel om hemundervisning. Vidareförmedlar här utdrag ur texten:
Om jag som förälder vill undervisa mina barn hemma får jag ett vite på 100 000-tals kronor, om jag ger dem läxhjälp får jag via Rutavdraget skattelättnad, var är logiken? - - -På 1920-talet lyckades starkt nationalistiska grupper som Ku Klux Klan få stopp på hemundervisning och privata skolalternativ i flera amerikanska delstater. Den förhärskande tanken bland dem var att det var staten/delstaten som visste vad som var bäst för alla elever, därför skulle alla tvingas gå i den statskontrollerade skolan. - - -Det paradoxala är att vetenskaplig forskning visar att pedagogiskt oskolade föräldrar oftas lyckas mycket bättre med sin undervisning, både intellektuellt och socialt än vad den vanliga skolan gör.
Hela artikeln kan läsas här.

Läs mer...

onsdag 9 januari 2013

Lärarnas riksförbund vilseleder

Ännu ett ogrundat och felaktigt påstående, den här gången av lärarnas riksförbund: "Många barn runtom i världen omfattas inte av skolplikt. Där finns det vare sig rätt eller plikt att gå i skolan. Och där breder analfabetismen ut sig, där är det upp till föräldrar och vårdnadshavare att se till att barnen får kunskap."
Min kommentar: Finland har undervisningsplikt istället för skolplikt och ligger långt före Sverige när det gäller bra undervisning.

Läs mer...

fredag 4 januari 2013

Familjen Sandberg ger svar på tal

"Vem anser du ska få avgöra vad som är barnens intressen? Vi förstår att ditt svar är staten, vilket är förödande. Det är med få undantag föräldrarna som bäst tar vara på barnens intressen och fyller deras grundläggande behov." Läs hela insändaren i Dagen.

Läs mer...

torsdag 3 januari 2013

Okunskap på ledarplats

Statens omättliga kontrollbehov och diskvalificering av kompetenta föräldrar kommer till tals på ledarplats i DN idag: "Det är helt enkelt svårt att få insyn i och utöva effektiv kontroll över en verksamhet som äger rum i hemmet."

Läs mer...

onsdag 2 januari 2013

Märklig ledare

Norra Skåne publicerar idag en ledare som varnar för hemundervisning, där skribenten menar att ett genomgående motiv till att hemundervisa "handlat om föräldrar med en förvriden självbild som utnyttjat sina barn i en kamp mot ett samhälle som de misstror, i praktiken alltså rent rättshaveristiska motiv."
Låter klart alarmerande, men menar skribenten verkligen att rättshaveristiska motiv är det som präglar hemundervisande familjer? Då undrar jag i vilken trång och insnärjd värld han lever. Läs på!

Läs mer...

tisdag 1 januari 2013

Kraftig ökning av antalet hemundervisade barn i Sverige

Nya skollagen till trots, som kriminaliserar och jagar hemundervisande familjer i landsflykt, så ökar antalet barn som hemundervisas i Sverige. I en artikel publicerad i DN idag nämns 239 barn som fick hemundervisning i fjol jämfört med 2006 då siffran var 92.

Läs mer...