söndag 28 oktober 2012

239 elever beviljades hemundervisning förra läsåret

Enligt uppgifter publicerade i SR Västekot ökar antalet hemundervisande familjer i Sverige. "I Sverige var det förra läsåret 239 grundskoleelever som beviljades hemundervisning. Läsåret innan var det bara 116 elever." skriver ekot utifrån uppgifter man fått från Skolverket.

Läs mer...

fredag 26 oktober 2012

tisdag 23 oktober 2012

"Lotta Edholm förfasar sig över godkänd hemundervisning"

Man ska inte behöva uppge sin religion för myndigheter, oavsett om man vill hemundervisa eller inte. Det går emot religionsfriheten, skriver Ellinor Petersen i sin blogg.

Läs mer...

måndag 22 oktober 2012

Göteborgsmålet uppmärksammas internationellt

Sent omsider har media vaknat och börjat uppmärksamma kammarrättens dom i Göteborg. Reaktionerna varierar från ris till ros (se länklista nedan). I stort pendlar det mellan svenska politikers förfäran och internationella organisationers gratulationer till familjen som genom kammarrättens dom fått rätt att hemundervisa sina fyra barn. Hur kammarrätten kom fram till sitt beslut kan du läsa om här...

Läs mer...

Kammarrättens bedömning i Göteborgsmålet

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att medge en familj i Göteborg rätt att fullgöra skolplikt i hemmet för läsåret 2011/2012. Familjen i fråga är ortodoxa judar och de framförde som synnerliga skäl” att den allmänna skolan saknar möjlighet att tillgodose barnens behov utifrån deras strikta tro och övertygelse...

Läs mer...

lördag 20 oktober 2012

Snart dags för världens första globala konferens för hemundervisare

Den 1 - 4 november samlas hemundervisare från hela världen i Berlin till konferens. Det blir den internationella hemundervisningsrörelsens kraftfullaste manifestation någonsin. Så här skriver Presskontakt inför konferensen:
Hemundervisning är idag världens snabbast växande skolform, framgångsrik långt bortom expertisens förväntningar, både socialt och akademiskt. Hemundervisning är också en av det tidiga 2000-taltes mer brännande människorättsfrågor, med Sverige och Tyskland som stora syndare.
Mer information finns här: ROHUS informerar  Presskontakt.se


Läs mer...

Seger i stark motvind

Kammarrätten i Göteborg har gett en judisk familj rätt att hemundervisa i enlighet med deras tro. Domen är viktig och kan vara en vägvisare inför framtida avgöranden. Enligt nya skollagen som trädde i kraft 2010 bör ingen tillåtas undervisning på annat sätt en den som erbjuds genom allmänna skolan om inte synnerliga skäl finns. Det står uttryckligen i lagen att religiösa och filosofiska motiv inte ska anses vara tillräckliga.
Nu verkar dock Sverige få backa inför de övergripande mänskliga fri- och rättigheter som finns integrerade i svensk lag.

Läs mer...

tisdag 16 oktober 2012

61 miljoner barn utan skola

I Sverige är det 700 barn varje år som inte går i skolan, och enligt en EU-rapport kan bara var femte 15-åring läsa enklare texter. säger Malin Elisson, ämnesförträdare i utbildningsfrågor på Sida. Läs mer i SRs kommentarer av en rapport från UNESCO som säger att 61 miljoner barn inte går i skolan.

Läs mer...

onsdag 10 oktober 2012

Riksdagsmotion: Ett förtydligande av skollagen som tillåter hemundervisning

Annelie Enochson (KD) har lämnat in en motion till riksdagen med förslag om att ändra i skollagen så att hemundervisning i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen godkänns. Publicerar här motionen i sin helhet. Länk till riksdagens hemsida finns i slutet av inlägget.

Läs mer...

tisdag 9 oktober 2012

"Det är väldigt förödmjukande att tvingas lämna sitt land"

Epoch Times Sverige publicerade häromdagen en intervju med familjen Himmelstrand. Se länk.

Läs mer...

fredag 5 oktober 2012

Hemundervisningen suverän!

Inblick lyfter fram ytterligare ett bevis på hur suverän hemundervisningen är:
– Det märkliga är att när skolan inte lyckades lära honom läsa så gjorde vi det. När de inte lyckades lära honom räkna så gjorde vi det. När de inte klarade av att förmedla historia, geografi med mera så gjorde vi det. 

Läs mer...

Kampen hårdnar för familjen Sandberg

Är ännu en svensk hemundervisande familj på väg att jagas ut ur landet?

Läs mer...

onsdag 3 oktober 2012

1196 dagars myndighetsterror

För snart 1200 dagar sedan utsattes familjen Johansson från Gotland för värsta formen av en myndighetsattack. Familjen, som sedan länge hade planerat flytta till mamma Annies hemland, hade checkat in och bordat det flyg som skulle ta dem till Indien. I det ögonblicket får de vara med om något som för alltid kommer att sätta djupa spår i deras liv; Beväpnad polis på order från socialtjänsten på Gotland, stormade ett flygplan i Stockholm som var på väg  till Indien, och med våld förde bort familjen Johansson, skriver Vänner till Domenic i ett material sammanställt av föreningen CUI BONO.
Brottet: Familjen hemundervisade Domenic. (texten fortsätter...)

Läs mer...

“Alla borde själva få välja utbildningsform”

“Alla borde själva få välja utbildningsform”

Läs mer...

tisdag 2 oktober 2012

Hemundervisning en brännande människorättsfråga

Hemundervisning en brännande människorättsfråga

Läs mer...