onsdag 29 februari 2012

Alex Newman skriver om jakten på hemundervisare

I det digitala mediet Bakom kuilisserna publicerades härom veckan en artikel där Alex Newman belyser den brutala kamp som tvingar hemundervisande familjer att lämna sitt fosterland, sina familjer och vänner på grund av nya skollagen och kommunernas omänskliga tillämpningar:
Regeringen intensifierar sin förföljelse av hemundervisande lärare i Sverige och ordföranden för Svenska Föreningen för Hemundervisning (Rohus) har slutligen tvingats i exil med sin familj till grannlandet Finland. Kampen för mänskliga rättigheter och hemundervisning i det skandinaviska riket är dock långt ifrån över. Läs hela texten här.

Läs mer...

onsdag 22 februari 2012

Trakasserade av kommunen

"Ledamöter i Haros Riksstyrelse politiskt trakasserade av sina hemkommuner"Mynewsdesk publiceras idag ett krav riktat till de kommuner som direkt trakasserat hemundervisande familjer anslutna till Haro - Riksorganisation för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap, om att de ska upphöra förfölja svenska familjer som valt att hemundervisa.

Citat: "Marita har varit ledamot i Haros Riksstyrelse i många år och är känd för sin skarpa penna. Hon har sex barn och hemundervisar tre av dem sedan hösten 2010, efter att de i skolan utsatts för en mobbning som skolan inte lyckades hindra. Barnen repade sig snabbt genom hemundervisningen och familjen kände sig inspirerade att fortsätta. Skolan var fullt nöjda med studieresultaten. 
 Hösten 2011 trädde den nya och mer restriktiva skollagen i kraft, och familjen fick inte förnyat tillstånd att hemundervisa. Men familjen Sandberg överklagade och fortsatte att hemundervisa. Då gjorde rektorn en socialanmälan, trots att familjen var känd som en väl fungerande familj. Socialen såg inga problem hos familjen. Rektorn gjorde då en vinklad sammanställning av elevvårdsprotokoll och krävde en full socialutredning. Rektorn fick som hon ville, samt även hot om viten på tusentals kronor i veckan. 
 Jonas är familjepolitisk expert i Haros Riksstyrelse. Han talade i FN i våras och fick med en passus om hemmaföräldrar i slutrapporten. Jonas och hans hustru Tamara hemundervisar två av sina tre barn, den yngste sedan i höstas. En rektor socialanmäler föräldrarna utan att någonsin träffat vare sig barn eller föräldrar. Det blir ingen utredning men på Jonas direkta fråga säger socialsekreterarna att det inte går att garantera en hemundervisande familjs säkerhet i Sverige. 
 Någon månad senare begär Uppsala kommun ett vitesutdömande av familjen med 180 000 kr för ett års hemundervisning. Två veckor senare kommer ett vitesföreläggande för innevarande läsår motsvarande närmare 100 000 kr. Familjen Himmelstrand känner att familjens säkerhet är direkt hotad och flyttar i ett slags politisk exil till Åland, där hemundervisning enligt finsk lag är tillåten."

Läs mer...

Amerikansk presidentkandidat sågar idén om offentligt skolväsen


De flesta av USA´s tidigare presidenter har hemundervisat sina barn i Vita Huset”, säger Rick Santorum, republikanernas presidentkandidat. Vinner han valet kommer han att göra likadant: ge hemundervisning i maktens korridorer.

Santorum säger att regeringen ska hjälpa till, men själva tanken att staten ska driva federala skolor är otidsenlig, en artefakt av den industriella revolutionen:
Om än industrin har utvecklats, så har kommunala skolor fastnat i fabrikseran. Dagens kommunala skolor är som att gå tillbaks till Henry Fords tid, där man fick välja på det som fanns; en färg, två modeller. Det skulle inte fungera för Ford idag, och det kommer inte att fungera för Amerika idag.”
I sina kommentarer, publicerade i Los Angeles Times, angriper Santorum själva idén om offentlig utbildning och menar att dagens kommunala skolor fastnat i industrialiseringsmodellen i sitt tänkande.

Läs mer...

EU dömer till Dominics familjs fördel

Dominics fall har tagits upp i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Läs om domen här:

http://onenewsnow.com/Legal/Default.aspx?id=1535094

Läs mer...

fredag 17 februari 2012

Internationellt upprop för lagändring i Sverige

Tidningen Dagen publicerar idag en artikel om HSLDA, världens största hemundervisningsorganisation, som kräver att Sverige ändrar sin totalitära skollag.

Läs mer...

måndag 13 februari 2012

Lite sen reaktion

Annelies blogg: Hemundervisande föräldrar lämnar Sverige - skandal!

Skandal! skriver Annelie Enochson (riksdagsledamot för kd) i sin blogg om de hemundervisande familjer som av myndigheterna jagas ut ur landet.
Om jag inte minns fel så var kd med och röstade igenom nya skollagen, trots att hemundervisande föräldrar genom riksorganisationen ROHUS tydligt informerade samtliga riksdagsledamöter om vad nya lagen i sin nuvarande lydelse skulle innebära.
Dock måste Enochssons ansträngningar nämnas i sammanhanget, något länken nedan visar: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Hemundervisning_GY02Ub239/?text=true

Läs mer...

söndag 12 februari 2012

Ytterligare familj flyr Sverige

 ”Det går inte att leva i en kommun där politikerna är beredda att förgöra en familj ekonomiskt för ideologiska principers skull. Det är inte hälsosamt att leva under en sådan stress”. Uttalandet är Jonas HImmelstrand, ordförande för Rohus. Efter tre års hot och trakasserier från Uppsala kommun väljer familjen att lämna Sverige för att bosätta sig på Åland. Uppsala kommun har begärt att familjen ska dömas att betala 280 000 kronor på grund av att de hemundervisar. Läs hela pressmeddelandet från Rohus - Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige  och Världen idags rapportering.

Läs mer...