Skrämmande inställning

Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, uttalar sig om orsaken till att Sverige vill förbjuda hemundervisning: "Hemundervisning har i princip förbjudits, bland annat för att hindra sekter från att kunna undervisa i den formen."
Uttalandet visar på skrämmande okunnighet och bristande insikt på regeringsnivå om vad hemundervisning är. Uttalandet publicerades i DN.