"Skolplikt bör ersättas av läroplikt"

Kdu's förbundsordförande
Aron Modig.
Nu går ytterligare en kristdemokrat ut och motsätter sig alliansens gemensamma skollag. Ungdomsförbundets ordförande Aron Modig ställer sig frågan om på vilka grunder staten ska ha rättighet att inskränka enskilda människors och familjers rätt att leva sina liv som de själva vill. 
Modig framhåller också att hemundervisade barn och ungdomar ligger väldigt bra till jämfört med de som gått i traditionell undervisning. En större studie (utförd av Lawrence Rudner vid University of Maryland, 1998) visar till exempel på betydligt högre resultat bland hemskolade elever än vad som är genomsnittligt i både offentliga och privata skolor. Den visar också att lågutbildade föräldrar lyckas betydligt bättre med att hemutbilda sina barn än vad skolan lyckas med barn från samma bakgrund. Hela artikeln finns att läsa här.