Rohus rapporterar från världens första globala hemskolekonferens

Den svenska riksorganisationen för hemundervisning ROHUS rapporterar från Global Home Education Conference in Berlin 2012

Läs även Alex Newman's artikel publicerad i The New American: Homeschoolers Worldwide Join Forces