Hovrätten bekräftar hemundervisning som skäl för omhändertagande

Svea hovrätt ändrar på tingsrättens dom och förordnar en familjerättsadvokat som vårdnadshavare till Dominic.
Trots alla samstämmiga vittnesmål under rättegången om Dominic's trygga och harmoniska uppväxt, väljer Svea hovrätt att frånta Annie och Christer vårdnaden om Dominic permanent. Som domskäl anger hovrätten brister i omsorgen i hemmet, vilka beskrivs i ett barnpsykiatriskt utlåtande av den 2 oktober 2009, något "som bland annat fick till följd att Dominic fråntogs möjligheten till skolgång och utsattes för social isolering från andra barn i samma ålder."
Med andra ord är huvudorsaken till omhändertagandet fastställt av Svea hovrätt: Dominic hemundervisades!