lördag 15 december 2012

Skrämmande inställning

Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, uttalar sig om orsaken till att Sverige vill förbjuda hemundervisning: "Hemundervisning har i princip förbjudits, bland annat för att hindra sekter från att kunna undervisa i den formen."
Uttalandet visar på skrämmande okunnighet och bristande insikt på regeringsnivå om vad hemundervisning är. Uttalandet publicerades i DN.

Läs mer...

torsdag 13 december 2012

Det rör på sig i riksdagen...

Gör hemundervisning möjlig, skriver tre debattörer idag i tidningen Dagen. Läsvärt!

Läs mer...

C vill slopa skolplikten

Föreslår läroplikt istället, enligt artikel publicerad i SvD idag.

Citat: Idag handlar skolan alldeles för mycket om timplaner och lokaler i stället för att man verkligen anpassar lärandet till vad som är bra för eleverna, säger Per Ankersjö, borgarråd i Stockholm, men också ordförande i den grupp som före jul ska lägga fram sina förslag om ett nytt idéprogram.

Läs mer...

måndag 10 december 2012

Hovrätten bekräftar hemundervisning som skäl för omhändertagande

Svea hovrätt ändrar på tingsrättens dom och förordnar en familjerättsadvokat som vårdnadshavare till Dominic.
Trots alla samstämmiga vittnesmål under rättegången om Dominic's trygga och harmoniska uppväxt, väljer Svea hovrätt att frånta Annie och Christer vårdnaden om Dominic permanent. Som domskäl anger hovrätten brister i omsorgen i hemmet, vilka beskrivs i ett barnpsykiatriskt utlåtande av den 2 oktober 2009, något "som bland annat fick till följd att Dominic fråntogs möjligheten till skolgång och utsattes för social isolering från andra barn i samma ålder."
Med andra ord är huvudorsaken till omhändertagandet fastställt av Svea hovrätt: Dominic hemundervisades!


Läs mer...

tisdag 4 december 2012

Rohus rapporterar från världens första globala hemskolekonferens

Den svenska riksorganisationen för hemundervisning ROHUS rapporterar från Global Home Education Conference in Berlin 2012

Läs även Alex Newman's artikel publicerad i The New American: Homeschoolers Worldwide Join Forces

Läs mer...

"Skolplikt bör ersättas av läroplikt"

Kdu's förbundsordförande
Aron Modig.
Nu går ytterligare en kristdemokrat ut och motsätter sig alliansens gemensamma skollag. Ungdomsförbundets ordförande Aron Modig ställer sig frågan om på vilka grunder staten ska ha rättighet att inskränka enskilda människors och familjers rätt att leva sina liv som de själva vill. 
Modig framhåller också att hemundervisade barn och ungdomar ligger väldigt bra till jämfört med de som gått i traditionell undervisning. En större studie (utförd av Lawrence Rudner vid University of Maryland, 1998) visar till exempel på betydligt högre resultat bland hemskolade elever än vad som är genomsnittligt i både offentliga och privata skolor. Den visar också att lågutbildade föräldrar lyckas betydligt bättre med att hemutbilda sina barn än vad skolan lyckas med barn från samma bakgrund. Hela artikeln finns att läsa här.

Läs mer...