Upprop till rättegångens sista dag!

Förmedlar här ett upprop till stöd för Christer, Annie och Dominic:

Hej allesammans!
Målet gällande överflyttning av vårdnaden av Dominic Johansson på särskilt förordnad förmyndare, dvs en slags tvångsadoption, pågår i Svea hovrätt. Rättegången har redan pågått i två dagar, den 22 och 23 november, och avslutas med bl.a. slutpläderingarna på måndag, den 26 november.Tidningen Världen idag har haft en journalist i rättssalen den 22 och 23 november, och det har publicerats en artikel om fallet. Se: "Dominics vårdnad uppe i hovrätten"
Det har varit några åhörare under de första rättegångsdagarna, men jag vill härmed inbjuda alla som befinner er i Stockholmsområdet - och som har möjlighet att komma till Svea hovrätt (Sal 12, Birger Jarls Torg 10) på måndag - att komma och lyssna. Vi behöver fler åhörare.
Förhandlingen börjar kl. 09.30, mål nr T 6534-12, Svea HR, Sal 12, Birger Jarls Torg 10, Stockholm.
Nu gäller det Christer och Annie Johansson och deras son. Nästa gång kan det gälla någon annan.
För mer information om fallet Dominic Johansson, se:http://www.nkmr.org/gotlandsfallet_sjuaringen_polishamtas_fran_planet.htm ochhttp://www.nkmr.org/english/dominic_johansson_case_home-schooled_boy_snatched_from_plane.htm 
Se också den enda intervjun som Annie och Christer Hohansson har gett:http://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/March/Swedish-Homeschool-Family-Broken-to-Pieces/ 
Vänliga hälsningar, Ruby H-C, Ordförande för NKMR - Nordiska Kommitén för Mänskliga Rättigheter