Två långa veckor

Förhandlingarna i Svea hovrätt där Gotlands kommun vill frånta Annie och Christer vårdnaden permanent om Dominic, är nu avslutade. Socialnämnden målade under rättegången upp en nidbild av föräldrarna för att få rätten att gå på deras linje. Man menar att vare sig Christer eller Annie är kapabla att ha vårdnaden om barn. Försvaret bemötte sakligt och övertygande punkt efter punkt av anklagelserna. I slutpläderingen märktes att nämndens ombud hade svårt att hålla sig till sakfrågorna och hamnade lätt i direkta personanklagelser främst mot Christer.

Genomgående bygger socialnämndens beslut på Dominics hälsotillstånd efter omhändertagandet, efter de traumatiska upplevelser han tvingades genomlida vid exempelvis det brutala bortförandet på Arlanda flygplats. Många vittnen har under rättegången talat om tiden före separationen från familjen och där framkommer en helt annan bild som talar om en harmonisk och levnadsglad pojke som älskar sina föräldrar.

Överläkare Henrik Pelling avgav sitt vittnesmål bakom stängda dörrar, där han berättade hur Dominic har svårt att tala om sina föräldrar och om tiden innan omhändertagandet. Pelling är av den åsikten att det inte är något problem för ett barn att byta föräldrar.
Vad Pelling dock missat är att fråga de personer som känt Dominic under hans sju första levnadsår. Inte en undersökning om tiden före omhändertagandet presenterades för rätten.

Nu väntar två långa veckor för familjen innan hovrättens dom i målet avkunnas. Den 10 december kl. 11.00. Socialnämndens representant och dess ombud reser hem till sina familjer. Annie och Christer till ett tomt hus. En fjärde jul för Dominic utan sina föräldrar och för Annie och Christer utan Dominic väntar...

Media som bevakade rättegången: Världen idag