onsdag 21 november 2012

"Tar vi bort föräldrainflytandet leder det i längden till katastrof"

Återigen lyfter tidningen Inblick fram spännande artiklar kring hemundervisningen. Rubrik den här gången: Föräldrarätten är starkare i Ryssland