Kammarrättens dom ska prövas

Högsta förvaltningsdomstolen gav på torsdagen prövningstillstånd i den uppmärksammade domen där Kammarrätten i Göteborg medgivit hemundervisning för en judisk ortodox familj.